Často kladené dotazy

V případě, že nenajdete odpověď na Váš dotaz v sekci nejčastějších dotazů, odešlete nám Váš dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.

Přestanu po zavedení nehormonálního tělíska menstruovat?
Jak mám zvolit správný model tělíska?
Kde si mohu tělísko koupit a kolik tělísko stojí?
Jsou po zavedení tělíska nutná nějaká omezení?
Na jak dlouho je možné nehormonální tělísko zavést?
Mohou ženy se zavedeným tělískem používat menstruační tampóny?
Je vhodné zavádět tělísko po porodu, nebo po potratu?

Odpovědní formulář

Zde můžete psát své dotazy. Poskytneme vám informace o produktu a zprostředkujeme též rady gynekologa/odborníka.


* údaje potřebné pro odeslání formuláře

Údaje shromážděné jako údaje poskytnuté dobrovolně (tj. jméno a příjmení pokud jsem vyplnil, e-mail a dotaz) v sekci „Poradna“ budou používány a zpracovávány výhradně za účelem zpracování otázek a poskytnutí vyžádaných služeb, a to pouze po dobu nezbytnou pro poskytnutí vyžádaných služeb.
Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, pouze pokud požádáte o poskytnutí určitých služeb a vaše údaje potřebujeme pro tento účel, nebo pokud jste nám k tomu dobrovolně dali výslovný souhlas. Právní základ zpracovávání údajů je dán Čl. 6 odst. 1 b nařízení GDPR a Čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR.
Svůj souhlas můžete dát vyplněním kontaktního formuláře. Pokud zákon nestanoví jinak, vaše osobní údaje použijeme pouze k účelům, ke kterým jste nám dali souhlas. Pokud máte navíc zájem o zasílaní newsletterů, zaškrtněte i další políčko "Mám zájem o další informace"², jinak budou vaše údaje využite pouze pro účely poradny a poskytnutí vyžádaných služeb.
Kdykoli můžete bezplatně požádat o poskytnutí informací o rozsahu, původu a příjemcích uložených údajů a rovněž o účelu jejich ukládání. Mimo to máte právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých údajů v souladu s předpisy pro ochranu údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním údajů a právo na přenositelnost údajů. Rovněž máte právo se odvolat u kontrolního orgánu.
K údajům, které v kontaktním formuláři dobrovolně vyplníte, mají přístup pouze vybrány zaměstnanci firmy společnosti ARDEZ Pharma spol. s r.o., se sídlem Kosoř, V Borovičkách 278, PSČ 252 26, IČ:, 40612104 jakožto správce. V případe odborních dotazů, je pouze dotaz přeposílám odborníkovi/lékaři ke zpracování.
Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů. Pro tento účel stačí zaslat e-mail na adresu info@ardez.cz.
Toto Prohlášení o ochraně údajů je aktuální a platí od 25. 5. 2018. Vyhrazujeme si právo toto Prohlášení o ochraně údajů kdykoli v budoucnu upravit, především přizpůsobit ho změnám na našem webu nebo implementaci nových technologií.

Zaškrtnutím výše uvedeného souhlasu s poskytováním dalších informací souhlasím se zařazením všech mnou uvedených osobních údajů v rozsahu e-mail a pokud jsem vyplnil i jméno a příjmení (dále jen údaje) do databáze společnosti ARDEZ Pharma spol. s r.o., se sídlem Kosoř, V Borovičkách 278, PSČ 252 26, IČ:, 40612104 jakožto správce. Údaje budou zpracovány za účelem nabízení výrobků a služeb, budování zákaznické databáze, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.. Tento souhlas je udělován na dobu 3 let nebo do jeho odvolání. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli odvolán písemně na adrese správce a pro zasílání obchodních sdělení elektronicky i v každém jednotlivém obchodním sdělení. Beru na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a mám práva dle §§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že mám právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V případě pochybností o dodržování svých práv se mohu na správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Nehormonální nitroděložní tělíska patří mezi zdravotnické prostředky.

Tělísko může objednat od dovozce výhradně zdravotnický personál přímo do ordinace nebo do lékárny, kde si ho pacient vyzvedne na poukaz.

SMB